खोरठा भाषा लेखको के  नाम  जनम-गाँव जिला जन्म-तारीख महत्वपूर्ण तथ्य

खोरठा भाषा लेखको के  नाम  जनम-गाँव जिला जन्म-तारीख महत्वपूर्ण तथ्य

खोरठा भाषा लेखको के  नाम  जनम-गाँव जिला जन्म-तारीख महत्वपूर्ण तथ्य

नाम           जनम-गाँव   जिला   जन्म-तारीख

1. डॉ बी॰एन॰ओहदार चेटर गोसा     रामगढ़    02-09-1952

2. श्याम सुन्दर महतो खेसमी(गोमो)  धनबाद     03-09-1939

3. प्रहलाद चन्द्र दास   उदलवनी    धनबाद     08-02-1950

4. मन पुरन गोस्वामी  पंडुरु        धनबाद    12-09-1954

5. डॉ ए. के. झा    चडीपुर(कसमार) बोकारो     20-06-1939

6. शिवनाथ प्रामाणिक वेदमारा      बोकारो     13-01-1949

7. बंशीलाल(बंशी)    चौफाद           बोकारो      11-05-1954

8. शांतिभारत         चौफाद       बोकारो      06-04-1965

9.परितोष कुमार प्रजापति गंगाजोरी बोकारो      02-02-1954

10.दिनेश दिनमणि बाराहडीह      बोकारो      13-09-1969

11.गिरिधारी गो ‘आकाश खूँटी’ माराफारी बोकारो  04-08-1965

12.मो0 शिराजुद्दीन अंसारी माराफारी बोकारो     21-01-1947

13.राम शरण विश्वकर्मा भेंडरा     बोकारो     15-08-1940

14. सुकुमर          भेंडरा      बोकारो     02-11-1956

15.प्रदीप कुमार दीपक  भेंडरा     बोकारो     24-01-1964

16. कृष्ण चंद्र दास ‘आला’ करहारिया बोकारो 31-05-1943

17. अकलु राम महतो    चिटाही    बोकारो 16-05-1947

18. गीता रानी         जगासुर    बोकारो 18-06-1969

19.डॉ चतुर्भुज साहु  साँकुल(पतरातू) रामगढ़  03-01-1950

20.भुवनेश्वर साहु   साँकुल(पतरातू) रामगढ़  08-01-1959

21.श्री निवास पानुरी   बरवा-अड्डा धनबाद  25-12-1920

22.महेश गोलवार    गोला       रामगढ़  01-01-1911

23.वासुदेव महतो    डुंडी(मांडू)    रामगढ़  08-01-1956

24.डॉ॰ विनोद कुमार   दारु     हजारीबाग 08-01-1961

25.कुमारी शशि     सलगाँव      हजारीबाग 18-02-1964

26.डॉ॰गजाधर महतो प्रभाकर साहेदा(सिल्ली) राँची 11-02-1952

27.डॉ॰ पारसनाथ महतो हतवाल(ओरमांझी) राँची 31-07-1952

28.महेंद्रनाथ गोस्वामी ‘सुधाकर’ निमियाघाट गिरिहडीह 03-05-1955

29. रमणिक                  हजारीबाग 

30. जयवरी साहु               बोकारो 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *