जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संथाली भाषा साहित्य पाठ्यक्रम |Sachivalaya Sahayak Jharkhand Santhali Bhasha Syllabus in Hindi PDF | प्रश्न पत्र 2 – क्षेत्रिय भाषा संथाली

SANTHALI
संथाली भाषा साहित्य पाठ्यक्रम

1. व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, काल, क्रिया,समास, पहेली, मुहावरे , बुझौवल, पुरुष ।

2. साहित्य –

(क) संथाली लोक साहित्य :- अर्थ ,परिभाषा, भाग, विभाग, संथालों का उद्भभव ऑर विकास ,गौत्र विभाजन ,गढ़ विभाजन ।

लोकगीत – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम दोङ ,दाँसाय ।

(ख) संथाली शिष्ट साहित्य = कविता, कुङकुरूबुद, साँवहेँत , मारांडों ,सेंगेल ,बिरसा मुंडा ,तुपुनघाट,साना, राहला रिमिल।

(ग) कहानी – माड़घाटी,आनखा लाहा,काथा रेनाङ गोनोङ,आञचार ।

(घ) निबंध – सिदो कान्हू हुल, बाबा तिलका मांझी हुल,डिबा किसुन हुल,बिरसा आंदोलन ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *