जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हो भाषा साहित्य पाठ्यक्रम |Sachivalaya Sahayak Jharkhand HO Bhasha Syllabus in Hindi PDF | प्रश्न पत्र 2 – क्षेत्रिय भाषा हो

HO SYLLABUS
HO Bhasha Syllabus

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हो भाषा साहित्य पाठ्यक्रम ,Sachivalaya Sahayak Jharkhand HO Bhasha Syllabus in Hindi PDF , प्रश्न पत्र 2 – क्षेत्रिय भाषा हो

1. व्याकरण –  काल ,संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, पुरुष,मुहावरे, विशेषण, विलोम शब्द ,लोकोक्तिया ,पहेली एवं कहवाते ।

2. साहित्य – (क) हो लोक साहित्य :- अर्थ ,परिभाषा, हो आदिवासी के उद्भभव ऑर  विकास ,गौत्र ।

लोक गीत – मागे ,बा, हेरोः ,जोमनमा ।

(ख)  हो शिष्ट साहित्य

(ग) नाटक – गिरूनगर – चोम्पानगर

(घ) उपन्यास – होकुड़ि

(ङ) निबन्ध : – मागे पोरोब ,हेरो पोरोब , हेरमुट ,बा पोरोब ,जोनोम ,दोस्तुर ,आदि दोस्तुर ,गोनोःय दोस्तुर ।

(च) कविता – हर्ताहस , जोनोम दिसुम ,अले दिसुमरे , अबुअः नमा भारत,दुल सुनुम जुलो: दिसुम ,लागिड ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *