jtet 2016 खोरठा question paper | jtet khortha question paper pdf

jtet 2016 खोरठा question paper | jtet khortha question paper pdf

प्रश्न-1- करम पर्व कखन मनवल जाहे ?
(a) भादो इंजोरिया एकादशी
(b) भादो कृष्ण पक्ष
(c) भादो इंजोरिया द्वादशी
(d) सावन इंजोरिया तिरोदसी